Reglament 2016

reglament

 

Art. 1 – El Club d’Atletisme Meliana organitza la 32 Volta a Peu a Meliana.
La Volta a Peu serà lúnica prova on en la qual entraran solament les categories des de junior a veterans tant en home com en dona.

Art. 2 – La prova se celebrarà el dia 9 d’octubre del 2016 i començarà a les 10 hores. El termini màxim de temps per a finalitzar la prova serà d’1:30 hores

Art. 3 – El circuit té un traçat semi urbà i un total de 10.170 metres. La línia d’eixida i d’arribada estarà en l’Avinguda Santa María (junt a l’ermita Mare de Deu de la Misericòrdia).

Art. 4 – Tots els atletes hauran de fer l’entrada en meta amb dorsal. El portaran ben visible, durant el transcurs de la prova en el pit, el dorsal se’ls facilitarà en secretaria el dia de la prova.

Art. 5 – Categoríes:
1ª     Junior Homes    Júniors: nascuts l’any  1997 fins al 2001
2ª     Junior Dones
3ª     Senior Homes    Sèniors  nascuts l’any 1982 fins al 1996
4ª    Senior Dones
5ª     Veterà A-Homes    Veterans-A: nascuts l’any 1967 fins al 1981
6ª     Veterà A-Dones
7ª     Veterà B-Homes    Veterans-B: nascuts l’any 1957 fins al 1966
8ª     Veterà B-Dones
9ª    Veterà C-Homes    Veterans-C: nascuts l’any 1900 fins al 1956
10ª    Veterà C-Dones

Entrega de trofeus serà a les 11,30 h

Art. 6 – Trofeus: Hi haurà trofeu per als tres primers classificats de cada Categoria, tant en dona com en home. Hi haurà trofeu per als tres primers classificat locals tant en dona com en home. Hi haurà samarretes per a tots els participants inscrits que finalitzen la prova. Regals en funció del que l’organització puga arreplegar. Hi podrà participar qualsevol persona, sense distinció de sexe o de nacionalitat.

RECLAMACIONS

Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al jutge arbitre de la prova designat per l’organització, en un màxim de 15 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats, Transcorregut els 15 minuts, es tancaran les llistes i es procedirà al lliurament de trofeus.

ART. 7 – INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran a través de la central d’inscripcions de Carreras Populares (Ticket Run) en els següents mitjans: per internet: www.clubatletismemeliana.net www.carreraspopulares.com pagament de quota mitjançant transferència bancària i mitjançant targeta de crèdit en els següents bancs i comptes bancaris (Ticket Run).

BSCH – Santander Central Hispano: Compte ES52 – 0049 – 2924 – 19 – 2394092544

Bankia – Compte ES22-2038-9679-78-6000090677

 
Al realitzar l’ingrés/transferència bancària, cal ficar com a concepte el número de referència de preinscripció. Inscripció per telèfon: El Pagament de l’inscripció per teléfon serà per transferència Bancària als bancs esmentats i els telèfons són: 902 10 36 55 – 961 869 306 – 666 59 06 70. Horaris d’atenció telèfonica: de dilluns a divendres de 9,30 h a 13,30 h i de 16,30 h a 20,30 h. Les inscripcions estaran obertes des del 20 de juliol fins al 6 d’octubre inclusivament, l’import per a poder participar en la prova és de 7,00 €. No es podran inscriur’es el dia de la prova ni tampoc participar si no han estat inscrits dintre del periode establert. Les inscripcions quedaran tancades quan haja un màxim de 1000 participants inscrits.

Art. 8 – Els dorsals es podran arreplegar en la Secretaria de la Volta a Peu Meliana des de les 8 hores fins a les 9,45h. previa presentació del DNI o document acreditatiu a tot aquell/a que estiga inscrit/a en la prova.
Art. 10 – L’organització no es fa responsable dels danys que la participació en la prova comporte als atletes o els que aquests puguen causar-ne.
Art. 11 – Tot allò que no està previst en aquest reglament s’ajustarà a la normativa de la RFEA i, en darrera instància, al reglament de l’IAAF.
Art. 12 – El fet d’inscriure’s i de prendre l’eixida en la prova implica l’acceptació d’aquest reglament. Al mateix temps renuncien a tots els drets o pretensións contra els organitzadors i col·laboradors així com els seus representants i delegats, derivats dels danys que es puguen ocasionar en la competició.
Art. 13 – L’organització es reserva el dret de camviar aquest reglament, però ho haurà de comunicar als participants abans de l’eixida.
Art. 14 – Hi haurà serveis de dutxes en el Poliesportiu Municipal de Meliana, aixi com servici de Guardarropia gratuït .
Art. 15 – L’organització compta amb una assegurança de responsabilitat civil i d’accident. Aquesta cobrirà únicament les lesions que es produïsquen com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova, i mai com derivació d’un patiment o tasca latent, embriaguesa, negligència, ignorància de lleis, imprudència, etc. L’organització declina tota responsabilitat dels danys físics i morals que durant la participació en aquesta prova puga un atleta causar així mateix o a tercers.

Art. 16 – No es permèt la participació de mascotes en la carrera així com de carros de bebès, persones amb patins ni bicicletes. En el cas que qualsevol atleta ho fera, serà ell responsable de les accions legals que es pogueren desprendre pel fet de participar.
Art. 17 – Es permet l’ús de gossos guia, sempre que s’acredite a l’organització mitjançant la documentació requerida per la Federació Espanyola d’Atletisme així com carros per a atletes discapacitats inscrits en la carrera, indiferentment de la forma de desplaçament que utilitzen. En aquestos dos casos és obligatori la comunicació de la participació a l’organització, i si es donara el cas poder fer una eixida neutralitzada
Art.18 – DESQUALIFICACIONS

a) El servei mèdic de la competició i el jutge àrbitre estaran facultats per a retirar durant la prova a qualsevol atleta que manifeste un mal estat físic.
b) Tot atleta que no realitze el recorregut complet.
c) Tot atleta que no porte visible el dorsal-xip o que doble el mateix.
d) L’atleta que manifeste un comportament no esportiu o es reitere en protestes davant l’Organització.
i) L’atleta que participe acompanyat de mascotes, excepte gossos guia. Per a poder participar amb guies canins és imprescindible la comunicació a l’organització en la mateixa inscripció a la prova.
f) Tot atleta que entre a línia de meta acompanyat per menors o no inscrits amb la finalitat d’evitar possibles contingències en línia de meta.
g) Qui participe portant carros de bebès.
h) L’atleta que infringisca qualsevol punt d’aquest Reglament.

Art. 19 – ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida en la carrera, accepten el present Reglament, i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el mateix, s’estarà al que dispose el Comitè Organitzador.

Art. 20 – INSCRIPCIÓ INTRANSFERIBLE

Les inscripcions ja pagades, així com els dorsals són personals i intransferibles, havent d’anar col·locats en el pit sense manipular ni doblegar. L’import de la inscripció no serà retornada ni transferible. No seran admesos per l’Organització corredors que no estiguen inscrits o córreguen sense dorsal, impedint que tinguen accés a la carrera en defensa dels drets dels reglamentàriament inscrits. Així mateix no es permetrà l’accés a vehicles No autoritzats, per la seguretat dels corredors. L’Organització es reserva la facultat de desqualificar a l’infractor que, comprovada qualsevol irregularitat per algun corredor, no porten visible el seu dorsal, ho manipule i/o ho cedisca a un altre, altere les dades facilitades a l’Organització pel que fa al que figuren en el seu DNI , no completar el recorregut complet, manifeste un mal estat físic, no facilite a l’Organització la documentació que se li requerisca, incomplisca qualsevol altra norma contemplada en les Normes de la FACV, RFEA i IAAF.

Art. 21 – DADES PERSONALS

En inscriure’s a la 31 Volta a Peu Meliana 2015 els participants donen el seu consentiment al Club d’Atletisme Meliana per si mateix o mitjançant terceres entitats, tracten automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seues dades de caràcter personal.
Així mateix i d’acord als interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la 31 Volta a Peu Meliana 2015 per a tothom (reproducció d’imatges i fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i la seua imatge. L’organització es reserva el dret de realitzar algun canvi en el present reglament si així ho considerara, sense necessitat de comunicar-ho. Tot el no previst en el present Reglament es regirà per les Normes Generals de Competició de la FACV, RFEA, IAAF, per a la present temporada.

CONSIDERACIÓ FINAL

No participeu sense dorsal! Inscriure’s en una carrera urbana no et dóna únicament dret a córrer pels carrers de la ciutat. Darrere de cada inscripció hi ha tot un seguit de serveis i atencions que només els corredors i corredores que porten un dorsal tenen dret a utilitzar: avituallaments, assistència sanitària, serveis de seguretat, assegurança d’accidents i de responsabilitat civil. Si es participa sense inscripció, o amb un dorsal fals o amb el d’una altra persona, aquesta cadena d’atencions, per la qual moltes persones han pagat, es trenca, i tothom ix perjudicat, sense oblidar-nos de les possibles conseqüències legals en cas d’accident o incident durant la prova. Per tots aquests motius, val la pena inscriure’s i córrer amb dorsal!

© Club d´Atletisme Meliana